Mijn werkwijze

Positieve flow

Mijn werkzaamheden richten zich op advisering, training, begeleiding en coaching van diverse geledingen in voornamelijk het primair onderwijs. Mijn werkwijze typeert zich door een positieve en enthousiaste manier van begeleiding. Ik benader hulpvragen en opdrachten door eerst in beeld te krijgen wat er allemaal al goed gaat binnen het bestuur, de school en/of de klas en van daaruit stappen verder te maken richting een nog betere situatie. Deze werkwijze brengt zowel voor de klant als mijzelf een positieve flow in het begeleidingstraject, hetgeen zorgt voor mogelijkheden om ontwikkelingsstappen te maken, hetzij in schoolontwikkeling hetzij in persoonlijke ontwikkeling. Een begeleidingstraject maak ik dus altijd op maat en is dus afgestemd op uw specifieke ondersteuningsvraag.

 

Van bestuursniveau tot de leerkracht in de klas

Mijn werkzaamheden kunnen zich richten op coaching en advisering van besturen bij verandertrajecten en implementatietrajecten. Ook het schrijven van beleidsnotities kan een aspect van mijn werk zijn. Daarnaast ben ik inzetbaar als coach en adviseur van managementteams en verander/ontwikkelteams bij HGW implementatie of scholen die het onderwijs op een andere manier willen gaan organiseren dan het leerstofjaarklassensysteem. Ook ondersteuning van interne begeleiders bij het opzetten van een HGW zorgstructuur inclusief het voeren van groepsplannen en het maken van groepsoverzichten in een train de trainer constructie behoort tot de mogelijkheden. Ik ben daarnaast ook inzetbaar als trainer van groepen leerkrachten bijvoorbeeld op het gebied van handelingsgericht werken en effectief klassenmanagement.

Door mijn eigen werkervaring in diverse geledingen binnen het primair onderwijs weet ik mij gemakkelijk in te leven en te verplaatsen in voorliggende ondersteuningsvragen en treed ik gemakkelijk in contact met verschillende functionarissen in het basisonderwijs. Mijn eigen werkervaring zorgt er ook voor dat mijn inwerktijd in opdrachten kort is en ik meteen effectief aan de slag kan gaan met u. Het continu pendelen van beleidsniveau tot praktisch uitvoerend niveau in de klas vormt voor mij uitgangspunt voor ieder begeleidingstraject, evenals het leren van en met elkaar.

Hierbij maak ik dankbaar gebruik van de visie van mijn oud-collega’s bij KPC Groep over de achtbaan, waarbij het pendelen tussen strategisch en praktisch uitvoerend niveau essentieel is.

achtbaan

 

 

 

 

De achtbaan in beeld

 

Mogelijke onderwijsbegeleidingsterreinen in beeld

Enkele onderwijsterreinen waar ik veel ervaring mee heb in de begeleiding van besturen, scholen en leerkrachten zijn:

  • Werving en selectie
  • Handelingsgericht werken implementatie van bestuursniveau tot aan het niveau in de klas
  • Onderwijs anders organiseren trajecten; op welke wijze kun je een school slim organiseren en anders dan het leerstofjaarklassensysteem.
  • Schrijven van beleidsstukken (jaarplannen, schoolplannen enz)
  • Coaching van managementleden zowel op persoonlijke ontwikkeling als schoolontwikkeling, beide onder andere door middel van de inzet van 360 graden feedback instrumenten.
  • Training en coaching van managementleden op het gebied van beleidsvoornemens en implementatie daarvan in de school, waarbij ik ervoor zorg dat u zelf draagvlak kan creëren in het team, specificeren van taak en functieprofielen van managementleden en het maken van sterkte-zwakte analyses e.d.
  • Korte scholing en workshops op het gebied van time-management, verandermanagement en het jonge kind in de klas.

Feedback van klanten

Zoals eerder gezegd is 360 graden feedback voor mij een belangrijk middel om mezelf te blijven ontwikkelen en ontplooien. Wilt u feedback van klanten van mij over mijn werkwijze lezen dan nodig ik u van harte uit een kijkje te nemen op mijn Linkedin pagina